ManUp-logo_NY

Manup hjälper

Privatperson

Från och med hösten 2016 erbjuder vi behandlingsgrupper för män enligt modellen som utvecklats av Alternativ till våld

Vi skapar ett utrymme där du som mött våld kan bearbeta dina upplevelser. Vi medvetandegör våldet och de beteendemönster som våldet medfört. Vi hjälper dig att bearbeta de känslor som våldet orsakat och du får möjlighet att skapa ett alternativt beteendemönster.. 


”Våld är varje handling riktat mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”.

Per Isdal, ATV

Vi erbjuder "Bryt våldsarvet" som är en föräldraförberedande utbildning som erbjuds föräldrar som själv har levt med våld i sin ursprungsfamilj. Det erbjuds i ett skede redan när man väntar barn, men föräldrar med barn yngre än fem år är också i målgruppen. Det är en tolv timmars utbildning i grupper på tre till fem par.

Kommunal tjänsteman eller anställd på myndighet

  • Manupsweden erbjuder behandlingar för män som slår.
  • Manupsweden erbjuder behandlingar för familjer som vill bryta våldsarvet.
  • Manupsweden erbjuder enskilda konsultationer och behandlingar för män som slår. 
  • Manupsweden erbjuder kommuner och landsting spetskompetens i arbetet med att behandla män som slår.

Ladda ner vår broschyr