ManUp-logo_NY

Privatperson

Du kan bli en supporter till Manupsweden och bidra till ett mer jämställt samhälle och stödja utsatta och svaga. Genom att skriva upp dig här lovar du att stå upp för våra fem löften och du blir en del av en rörelse som skapar attitydförändring och beteendeförändring på gräsrotsnivå.

Ju fler vi blir ju mer påverkan har vi. Du har makt att ändra den värld du lever i! Bli supporter och finn styrka i att vi är många. Tillsammans skapar vi ett mer jämställt samhälle och står upp för svaga och utsatta.