ManUp-logo_NY

Manupswedens fem löften

1. Befria Mannen

På ditt vis utmanar du machokulturen som hindrar män att visa sina känslor, uttrycka vad de tror på och göra vad de vet är rätt. Låt dina ord och handlingar visa att de kraftfullaste och attraktivaste männen är de som bryr sig om andra människor. Bli en man som är en god förebild för unga män och pojkar.

2. Ta ställning

Deklarera öppet ditt motstånd mot kränkande och nedsättande attityder och handlingar. Ta steget och bli en del av det kulturskifte där vi utgår från alla människors lika värde. Tillsammans kan vi förändra och förbättra attityder och beteenden genom att aktivt säga emot när vi hör kränkande och nedsättande attityder. 

3. lyssna & lär

Lyssna på utsattas erfarenhet av kränkande attityder, våld och övergrepp. Ju mer du lär dig om att vara utsatt, desto lättare känner du igen om det händer någon i din närhet, eller om du själv är utsatt. Agera genom att visa kärlek och omtanke.

4. Säg ifrån

Nästa gång du hör någon skämta nedsättande om andra, säg ifrån att du inte uppskattar skämtet. Tystnad är ett sätt att tillåta att övergrepp fortgår. Utmana argumenten som ursäktar våld. Utmana argument som binder mannen i en machoroll. Utmana argument som är nedsättande för redan svaga grupper.

5. Skaffa hjälp

Om du misstänker övergrepp eller tror att en vän eller närstående behöver din hjälp, agera på ett sätt som är säkert för både dig och den det gäller. Om du själv beter dig illa mot någon på något sätt, sluta med det och be om hjälp omedelbart. Hör av dig till oss. Vi kan hjälpa dig eller din kamrat att sluta.