ManUp-logo_NY

Manupsweden står på två ben

Ett ben riktar sig till företag och organisationer som vill arbeta med våra fem löften som en del i sitt bidrag till det goda samhället. Ett ben riktar sig till dig som privatperson som vill göra en förändring i ditt eget liv. Jag/du vill - befria mannen, - ta ställning, - lyssna och lära, - skaffa hjälp. Vi driver ickevåldsgrupper baserat på Alternativ till våld.